Christinas Wellness

När du färgar håret

Exempel på miljöfarliga ämnen som ofta förekommer i hårfärg är toluen-2,5-diamin, parafenylendiamin och resorcinol. Förutom att de är farliga för miljön så är de även farliga för din hälsa. De två förstnämnda är kraftigt allergiframkallande medan den sista är hormonstörande. Henna, som räknas som ett mindre farligt medel, innehåller lawson som är skadligt för arvsmassan. Den danska Miljöstyrelsen avråder helt gravida och ammande kvinnor från att färga håret och Naturskyddsföreningen delar den rekommendationen.
Källa: tidningen Sveriges Natur nr 3.14
Skriv en kommentar
Namn*
E-postadress*
Blogg-adress