Christina

Arlas nya jobbiga förpackningar
Sorry Arla, men iochmed er "nymodighet" plastkorken köper jag hellre andra märken på mjölk och yoghurt. Inte bara för att det är helt krasst mot miljön utan för att det är nästan helt omöjligt att pressa ur all yoghurt. Vem vill kasta mat? Tänk så lätt det var med den gamla... Dessutom klagar min dotter på att korken är svårt att skruva upp när den är ny.